Helena Lautner

Narodila jsem se v bývalém Sovětském svazu
a od roku 1978 žiji v Bavorsku.

V roce 1984 jsem zahájila studium v Institutu cizích jazyků a
tlumočníků v Mnichově, které jsem v roce 1987 ukončila.
V roce 2012 jsem v rámci studia při práci získala akademický
titul bakaláře v oboru překladatelství.
Od roku 1987 pracuji na volné noze jako překladatelka a
tlumočnice. Od roku 1993 jsem spolumajitelkou společnosti
Lautner, Rieger & Schmidt GbR.

V roce 2000 jsem zahájila svou výukovou činnost
v Institutu cizích jazyků a tlumočníků v Mnichově.

Konferenční tlumočnice a překladatelka,
veřejně jmenovaná a všeobecně přísežná,
angličtina, němčina a ruština.

Členství v odborných svazech:
AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence /
Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků)
VbDÜ (Verein öffentlich bestellter und beeidigter Dolmetscher und Übersetzer Bayern e.V. / Spolek veřejně jmenovaných a přísežných tlumočníků a překladatelů v Bavorsku)
VKD (Verband der Konferenzdolmetscher im BDÜ /
Svaz konferenčních tlumočníků, Německo)