Prohlášení o ochraně údajů


1. Ochrana údajů


Odpovědnost za webovou stránku jak ve smyslu německého spolkového zákona o službách elektronických informací a komunikací (Telemediengesetz, TMG) a ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) nese:

LRS Dolmetschen Übersetzen
Lautner, Rieger & Schmidt GbR
Leopoldstraße 23
80802 München

Tel.: +49 89 271 11 07
Fax: +49 89 271 95 93
E-mail: lrs@lrs-sprachen.de


Z vaší návštěvy na naší webové stránce a vašeho zájmu o naši nabídku máme radost.
Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás důležitá.
S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně, v souladu s ustanoveními zákonů o ochraně údajů a tímto prohlášením.

2. Korespondence přes e-mail: právní předpisy pro shromažďování údajů
Při poptávkách, na základě kterých může vzniknout nebo vznikne obchodní vztah, zpracováváme vaše údaje v souladu s článkem 6, 1b obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR. To znamená, že vaše údaje zpracováváme za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření v rámci reakce na vaši poptávku).
V případě všech ostatních poptávek budou údaje po jejich zodpovězení vymazány. Poukazujeme na to, že přenos dat v Internetu (například při komunikaci přes e-mail) není prost bezpečnostních rizik. Přístupu třetích osob k údajům není možné úplně zabránit.

3. Vaše práva: informace o vašich údajích, jejich oprava, zablokování nebo vymazání
Dle německého spolkového zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) máte právo na informace. Můžete si kdykoliv vyžádat bezplatné informace o vašich údajích, které jsou námi uloženy, a také požádat, aby byly údaje opraveny, zablokovány nebo vymazány. Využijte k tomu shora uvedené kontaktní údaje.

4. Autorská práva
Webová stránka a její součásti, včetně veškerého obrazového materiálu, jsou chráněny autorskými právy. Použití, rozmnožování a napodobování je přípustné pouze s naším výslovným souhlasem.

5. Vyloučení odpovědnosti za externí odkazy
K přímým nebo nepřímým odkazům na cizí webové stránky ("hyperlinky"), které se nacházejí mimo sféru naší odpovědnosti, výslovně prohlašujeme, že v okamžiku umístění odkazu nebyly na stránkách, na než se odkazuje, identifikovány žádné nelegální obsahy. Nemáme žádný vliv na současné a budoucí obsahy, design a autorská práva stránek, na které odkazujeme či na které jsme napojeni. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů na stránkách, na které odkazujeme či na které jsme napojeni. Vytvoření odkazů na externí stránky neznamená, že bychom si přivlastňovali obsahy, na které se odkazuje. Soustavně kontrolovat externí odkazy bez konkrétních upozornění na narušení právních předpisů pro nás není únosné.
Avšak pravidelně v únosných časových intervalech prověřujeme, zda obsah stránek, na něž odkazujeme, nenarušuje právní předpisy. Při zjištění narušení právních předpisů budou takové externí odkazy bezodkladně vymazány. Toto konstatování platí pro všechny odkazy na naší vlastní webové prezenci a také pro všechny příspěvky třetích osob do knih hostů, diskuzních fór a mailingových seznamů námi zřízených. Odpovědnost za nelegální, chybné či neúplné obsahy a obzvláště za škody vzniklé v následku využití nebo nevyužití informací tímto způsobem poskytovaných nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, a nikoliv ten, kdo na ni pouze odkazuje.

6. Omezení odpovědnosti
Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v následku využití nebo nevyužití nabízených informací.