Impressum/Imprint

Firma: Lautner, Rieger & Schmidt
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Dolmetschen – Übersetzen
Russisch – Tschechisch – Englisch

Sitz: Leopoldstraße 23
80802 München

Gesellschafter: Helena Lautner
Gertraud Rieger
Petra Schmidt

Telefon: +49 89 271 11 07
Fax: +49 89 271 95 93
E-Mail:
Web: www.LRS-sprachen.de

USt-IdNr: DE 129996014

IBAN: DE66 7002 0270 1890 1997 35
SWIFT: HYVEDEMMXXX

Träger der Berufshaftpflicht-
versicherung:


Württembergische Versicherung AG
 
Zodpovědnost
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah stránek, na něž je odkazováno, odpovídá výhradně jejich provozovatel. Dále nezodpovídáme za žádné přímé či nepřímé škody (včetně ušlého zisku), které mohly vzniknout na základě informací, uvedených na takových externích webových stránkách. Toto vyloučení zodpovědnosti je součástí internetové nabídky. I kdyby části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly platným právním předpisům nebo jim přestaly odpovídat nebo jim odpovídaly, avšak ne v plném rozsahu, platnost ostatních částí tohoto dokumentu po stránce obsahové tím nebude dotčena. Dále platí ustanovení o vyloučení zodpovědnosti, uvedená na webové stránce http://www.disclaimer.de.

Právní upozornění
Na této webové stránce se snažíme poskytovat vždy správné, aktuální a úplné informace; v případě potřeby je průběžně a bez předchozího upozornění měníme nebo doplňujeme. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Přesto jsme nuceni vyloučit veškeré ručení a zodpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost. To platí také pro veškeré odkazy, které na naší webové stránce přímo či nepřímo poskytujeme.
Uvádí-li uživatel své osobní údaje, děje se tak výslovně na dobrovolné bázi. Zákon o ochraně autorských práv dále zakazuje ukládání a rozmnožování obrazových nebo grafických materiálů z naší webové stránky.


Websitedesign: Sylvia Johnson, Ulm
Photos, Portraits LRS: Bethel Fath, Munich
Webprogramming: Shockwaveriders Design by Lang & Lang, München